canlı destek

Giriş

Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşum çalışmaları, 2007 yılında oluşturulan bir çalışma grubu ile başlamış, Etik Kurul Yönergesinin hazırlanması ve T.C. Başbakanlık Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’na gönderilmesinin ardından Yönergenin Merkezi Etik Kurulun 10/10/2008 tarih ve 8 sayılı kararı gereğince onaylanması ile Üniversitemizdeki faaliyetlerine başlamıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ