Çerez Örnek
canlı destek

Araştırma Başvuru

 

BAŞVURU BİLGİLERİ

Etik Kurul Onayı almak üzere başvuracak araştırıcıların projelerini,

21 Şubat 2024  tarihine kadar 

EGE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU SEKRETERLİĞİ’ ne teslim etmeleri  ve başvuru dosyasının word halini  egehadyek@gmail.com adresine e posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir.

Lütfen Aşağıdaki Bilgilendirme Bölümünü Okuduktan Sonra Başvuru Formunu ve Taahhütnameyi doldurunuz.

DENEYSEL ÇALIŞMA İÇERMEYEN ARAŞTIRMALAR İÇİN LÜTFEN BAKINIZ.


ÖNEMLİ: Başvuru evraklarını hazırlarken;

  • Başvuru formunda her bir bölüm için istenen açıklamaların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvurularda bu durum büyük sıkıntı yaratmaktadır. Lütfen sorulan soruları anlayarak atlamadan tek tek yanıtlayınız.
  • Proje yazımlarında bilimsel terminoloji son derece önemlidir bu konuda araştırıcıların dikkatli ve özenli olmaları gerekmektedir.
  • Ayrıca çalışmayı destekleyen literatür abstract özetlerinin (İngilizce ve Türkçe) istenen bölümde yer alması zorunludur. Sadece literatür adının yer aldığı ya da araştırmacıların kendilerine göre hazırladıkları literatür desteği olmayan konu özetlemeleri kabul edilmemektedir.
  • Yönetmeliğin 11/D şıkkı gereğince başvurusu yapılacak çalışmalarda, araştırma ekibi içerisinde Yürütücü/Yürütücüler konumunda en kıdemli personel yer almalıdır denmektedir. Üniversite ve eğitim kurumlarında yürütücü, tezler için danışman öğretim üyesi, diğer araştırma projeleri için ise öğretim üyesi statüsünde olmalıdır.
  • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası; Çevre ve Orman Bakanlığının Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği çerçevesinde 80 saatlik kurs programı sonucu alınmış olmalıdır. Başvuruda sertifikası sunulan kişi, projede bizzat araştırmacı olarak yer almalıdır.
  • Araştırıcılar projelerinde tek cinsiyetten hayvan (sadece dişi yada sadece erkek)  kullanacaklar ise bu konudaki nedensel açıklamanın yanı sıra literatür bilgisiyle de bu duruma açıklık getirmeleri gerekmektedir.
  • Araştırma Projesi Başvuru Formu ile Taahhütname her biri ıslak imzalı ve 2 (iki) nüsha halinde doldurulmalıdır. Fotokopi ile çoğaltılan formlar kabul edilmeyecektir.
  • Araştırma Projesi Başvuru Formu’nda tüm araştırmacıların, Taahhütname’de ise proje yürütücüsünün imzaları eksiksiz olmalıdır. İmza eksiği olan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru formu ve taahhütnameyi içeren 1 (bir) CD kopyası hazırlanmalıdır.

Bu koşular sağlandıktan sonra başvuru formu, taahhütname, CD (başvuru formunun word hali cd ye yüklenecektir.) ve deney hayvanları kullanım sertifikasının bir fotokopisi ile birlikte Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreterliği başvurulabilir.

ÖNEMLİ: Başvuru süresinin takibi araştırıcılar için son derece önemlidir. EUHADYEK her bir dönem için başvuran ilk 10 projeyi inceleyecektir. Her dönem için değerlendirme 10 proje ile sınırlandırılmıştır. 

Başvuru için istenen belgeler aşağıdadır:

 

BAŞVURU İÇİN:
Hadyek Sekretarya: Emine SARPKAYA
EÜ Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tel No: 0(232) 3114931
E-Posta: egehadyek@gmail.com

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ